Program

Program duchovní obnovy za uzdravení s P. Jamesem Manjackalem – Nitra – 12. – 14. června 2015

Registrace bude probíhat v pátek od 7 do 9 hodin před halou.

Rámcový program:

8.00 modlitba růžence
8.30 – 9.00 modlitba chval – schola Veritas z Jakubovho dvora
9.00 – 12.00 dopolední program duchovní obnovy
12.00 – 13.30 oběd
13.30 – 15.30 odpolední program duchovní obnovy
16.00 – 19.00 mše svatá a adorace
19.00 předpokládané zakončení programu

V neděli bude mše svatá slavena dříve – čas bude upřesněn později