Hlídání dětí

Při duchovní obnově bude během promluv zajištěno hlídání dětí od 5 let v pavilonu G1, který se nachází v těsné blízkosti pavilonu F.

Děti budou rozděleny do skupin podle věku a bude pro ně připraven zajímavý a zábavný program vedený animátory. Připravte dětem prosím pohodlné oblečení pro pobyt uvnitř pavilonu a také venku. Uvítáme také podepsaný batůžek s láhví na vodu a malou svačinku na každý den.

Pro rodiny s menšími dětmi bude v zadní části přednáškového pavilonu F připravena plocha s kobercem. Doporučujeme vzít si také karimatky nebo deky.

Po celou dobu bude venku pro děti k dispozici skákací hrad s dohledem  dospělé osoby.