Přihláška

17. února 2018 DUCHOVNÍ OBNOVA S MGR. JANEM ŠPILAREM „BUĎTE SVATÍ JAKO JÁ JSEM SVATÝ, PRAVÍ HOSPODIN“ – BRNO
  Přihlašovat se můžete zde.
24. února 2018 DUCHOVNÍ OBNOVA SE S. VERONIKOU BARÁTOVOU – OSTRAVA
  Přihlašovat se můžete zde.
20. – 22. dubna 2018 DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM – BREZNO (SK)
  Přihlašovat se můžete zde.