Podporujeme

Rok zasvěceného života, který papež František vyhlásil od první adventní neděle 2014 do února 2016 může být jedinečnou příležitost ke společnému hledání a k vzájemné podpoře, jak mezi řeholními společenstvími, tak s dalšími křesťany a lidmi dobré vůle.

adcm_logo

Jsme rádi, že jsme mohli v roce zasvěceného života podpořit  video – projekt  Arcidiecézního centra mládeže Olomouc, který si klade za cíl přiblížit zasvěcený život trošku netradičním způsobem. Lidé zasvěcení Bohu se zde sdílejí o svém rozhodování pro Boha a dovolují nám na chvíli nahlédnout do svého každodenního života s Ním. Podívejte se na dvanáct různých řádů a řeholníků a nechte se oslovit jejich tématy.

Pouť vděčnosti
Syn Boží se nám stal cestou. A zasvěcený život znamená touto cestou jít, jít pospolu, jít až do krajnosti, jít… až do konce – i to je poslední díl celé série příběhů o těch a spolu s těmi, kteří už mají pár krůčků zasvěceně za sebou.

Bratr M. Lev – Identita
Jak dát do kupy svou identitu? O setkání s Božím stavitelským uměním, které s potěšením buduje na ruinách a také hodně nově v prostoru mlčení, kde smí zaznít jeho tvůrčí Slovo, i o tom je tento identicky trapistický díl, jehož protagonistou je Bůh a také trochu o. Lev a jeho spolubratři.

Otec Karol – Chvály
O jídle a pití a všemu ostatnímu na Boží chválu, která dává moc zabydlet se všude, kde zní ozvěna Boha, a přivádět tak svět k tomu, aby se rozezněl rytmem Beránkových kroků i tancem Ducha… může být „kytarová
škola“ klíčových akordů života o. Karla. Tak proč si jich rovnou nevyzkoušet pár?

Sestra Pavla – Doprovázení
O počtech Božích, dobrých skutcích, síle úsměvu v životě těch, co mají pod závojem… protože vědí, pro Koho chtějí být a chtít, to je následujících pár dobře investovaných chvil se s. Pavlou. Není nad to, začít se spořením včas!

Sestra Marie – Pravdivost
O tom, že černobílý hábit ještě neznamená černobílé vidění světa… ale, že pravda tónovaná laskavostí a úctou umí rozehrát barevnou paletu svobody, malované na plátně života rukou člověka i prstem Božím, to je pozvánka k nahlédnutí do „zasvěceného“ ateliéru s. Marie.

Sestra Růžena – Věrnost
Každá zahrada má své tajemství… a že na té karmelské nekvetou jen růže, o tom je svědectví s. Růženy, která (mimo jiné) prozradí, proč se vyplatí pěstovat vzácné ovoce věrnosti; a také to, že jeho chuť je tajemstvím života vyzrálého a plného… stačí jen utrhnout, ochutnat a dát se do práce na vlastní zahradě.

Salesián o. Libor – Flexibilita
Je flexibilita pouhou přizpůsobivostí, anebo uměním, jak odklonit strach a vstoupit na místa nechráněná obranným valem dosavadních zkušeností či hradbou zaužívaných frází, chráněni jen důvěrou v Lásku, která nezná strach, v Lásku, kterou je Bůh…? I to prozradí další díl zasvěcených videí, tentokrát se salesiánem o. Liborem

Sestra Hyacinta – Služba
O tom, jak může být život službou a služba naplněním života, který přináší nemnohá překvapení, bude v tomto díle hovořit radostná a elánu plná sestra Hyacinta, kterou můžete potkat v kavárně ÕDE v Olomouci.

Otec Gorazd – (Ne)všednost
O tom, jak se žije život typicky netypický, vyladěný na strunách všednosti do nevšední krásy. A také o tom, že na životní dráze není třeba skolit všechny kuželky, ale mít přiměřený rozběh (jako z Kopečka) či udělat ten správný krok. Především však o duši otevřené očekávání Boha, který je v chorálu jako doma, aby se životem neslo Benedicamus Domino, to je tónina premonstráta o. Gorazda… která se vůbec neposlouchá špatně. Dopřejme si tedy, příjemný poslech.

Sestra Olga – Povolání
Co je to povolání? Okamžik, kdy se rozezní vnitřní struna srdce, okamžik rozhodnutí, komu dám svou lásku, čas svobodné volby, ve které je vysloveno pozvání, nebo…? O pomocné ruce při volbě na ostří vůle lidské i Boží, tentokrát se s. Olgou ze Společnosti sester Ježíšových.

Otec Mirek SJ – Vzdělanost
Jaké místo má v našem životě vzdělání? A co vzdělání a duchovní život? Na to a mnohé další nám odpoví olomoucký vysokoškolský kaplan, jezuita a učenec otec Mirek Herold SJ

Sestra Ráchel – Chudoba
Jen Bůh stačí. Opravdu i v dnešní době? Tváří v tvář nepřeberným možnostem, které přináší? Může snad někdo plný života, třeba i šťastně zamilovaný a zasnoubený vsadit všechno na jedinou kartu… s křížovým Králem? Příběh sestry Ráchel… příběh o štěstí, kterému Bůh stačí.

Kapucín Radek – Obdarování
O vděčnosti, obdarování a závislosti s bratrem Radkem, olomouckým kapucínem – 3. díl dokumentu k Roku zasvěceného života.

Sestra Lucia – Radost
Přinášíme 2. video k Roku zasvěceného života. Tentokrát na téma: Radost. Patří do křesťanství radost? A co radost v klášterech, komunitách, hnutích… O radosti se sr. Lucií z Komunity Blahoslavenství.

Dominikán Jindřich OP – svatost
K příležitosti Roku zasvěceného života přinášíme první díl ze života řeholníků a řeholnic. Tímto prvním dílem, na téma svatost, nás provází otec Jindřich, olomoucký dominikán a kaplan pro mládež.