O nás

CREDO

Informace o nadačním fondu CREDO CZ

Nadační fond Credo vznikl v dubnu roku 2014. Jeho zakladatelem je Ing. Radomír Lapčík, LL.M. spolu se svou manželkou JUDr. Zuzanou Lapčíkovou, LL.M.

Posláním nadačního fondu je podporovat misijní a charitativní aktivity, jako jsou díla křesťanských organizací a církví nebo pomoc lidem v nouzi v ČR i v zahraničí, zejména na Ukrajině. Realizujeme projekty zdravotně sociálního charakteru a projekty na podporu vzdělávání. Mezi hlavní pilíře pomoci patří podpora manželství a rodiny jako osvěta připomenutí základních křesťanských hodnot. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Například letní kino se zaměřením na promítání motivačních filmů nebo benefiční koncerty. Organizujeme duchovní obnovy, výstavy semináře . Spolupracujeme s partnery, kteří mají stejné cíle a zachovávají stejné hodnoty jako my. Řada našich aktivit je dlouhodobá. Mnoho akcí je vzájemně provázaných, což znásobuje výsledky projektů.

Výkonnost nadačního fondu, tzn. naplňování našich cílů, tedy pomoci a podpory cílovým skupinám, je závislá na práci dobrovolníků. Bez jejich vytrvalosti a obětavosti bychom nebyli schopni navyšovat každý rok počet akcí. Jsme rádi, že máme stabilní tým dobrovolníků, kteří spolu s námi realizují naše projekty. Přesto uvítáme jakoukoli další pomoc. Jsme přímo závislí na příspěvcích od dárců. Za každou peněžitou nebo materiální pomoc, kterou s dobrým úmyslem věnujete na dobrou věc, jsme velmi vděčni a děkujeme.

Organizační tým nadačního fondu Credo