Archiv pro rubriku: Duchovní obnovy

SLUŽBA JAKO DAR

Letní duchovní setkání s P. Mariánem Kuffou
12. srpna 2017, poutní místo Maria Stein, Odry – Spálovský mlýn
Srdečně zveme na krásný den s oblíbeným knězem P. Mariánem Kuffou, který proběhne na poutním místě Panna Maria ve skále, ve venkovním areálu Hotelu Maria Skala v Odrách.
Kromě povzbuzujících slov otce Mariána se můžete těšit na chválový doprovod společenství Marana Tha ze Slovenska a na venkovní projekci filmu Všetky moje děti. Akci pořádá nadační fond Credo ve spolupráci s farností Spálov.
Celý příspěvek

Křesťan na křižovatce duchovních cest – Jednodenní duchovní obnova se s. Veronikou Barátovou


29. dubna 2017, kulturní středisko Beseda, Otrokovice

Jsou všechny duchovní cesty správné? Vedou vždy k Bohu, když o něm mluví a vystupují v nich andělé světla? Jak je to s různými léčitelskými směry?

Veronika bude v přednáškách mluvit o tom, jak rozlišovat různé duchovní směry a zůstat na správné cestě. Je velmi důležité umět poznávat skutečné dobro, ale také skryté zlo. Během dne bude prostor i pro dotazy, nabízíme zdarma hlídání dětí.

Celý příspěvek

Duchovní obnova s Mons. Pavlem Konzbulem – 10. a 11. 2. 2017, Brno

Nadační fond Credo zve všechny věřící, zvláště z brněnské diecéze, na duchovní obnovu s pomocným biskupem brněnské diecéze, Mons. Pavlem Konzbulem, která bude probíhat 10. a 11. 2.2017. Pátek odpoledne je určen studentům a žákům, setkání se uskuteční v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici. Sobotní setkání bude probíhat v kině Scala na Moravském nám. v Brně a je určeno všem věřícím.

Celý příspěvek

Duchovní obnova pro ženy se S. Veronikou Barátovou – 21. ledna 2017, Uherské Hradiště

Duchovní obnova se uskuteční v sobotu 21. ledna. Ještě jsou volná místa. Srdečně zveme všechny ženy, které chtějí prožít pěkný den s Pánem. Obědy je možné přihlašovat pouze do úterý 17. ledna. Podrobnější informace k organizaci celé akce si můžete přečíst zde.

Celý příspěvek

O vnitřní a vnější kráse – 26.11. 2016 v Brně

img_2885822960493Zveme Vás na duchovní obnovu s katolickým jáhnem a kadeřníkem Janem Špilarem, která se uskuteční dne 26.11. od 9.00 v kině Scala na Moravském náměstí v Brně.
Povídání o vnitřní a vnější kráse člověka, o vztazích, sebepřijetí a sebe darování s praktickými ukázkami stříhání z publika s kadeřníkem a diakonem Janem Špilarem – Střihorukým Edwardem.
Plakát s informacemi k obnově si můžete stáhnout zde.

Celý příspěvek

Adventní duchovní obnova s otcem Šebestiánem Smrčinou, Brno 10. 12. 2016

Adventní duchovní obnova s otcem Šebestiánem Smrčinou, Brno 10. 12. 2016Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu s otcem Šebestiánem Smrčinou, OFM, který nás bude provázet zamýšlením nad sílou vtělení božího slova, mocí božího slova jako i významem a dosahem božích i lidských slov a jejich působením v nás. Otevřete svá srdce pro boží slova, nechte se provázet nasloucháním k boží řeči. Čas strávený před slavností narození božího syna nás i takovýmto způsobem může přivést k novému pohledu na stvoření, místo člověka v něm a podíl na dějinách světa každého z nás. Bůh slovem stvořil svět, řekl: „Buď světlo!“. Vtělením božího slova přišel na svět Spasitel. Bůh stvořil člověka na svůj obraz a dal mu jazyk aby skrze něj šířil světem radostnou zvěst a lásku. Tak se zkusme naučit jak na to :).

Plakát s informacemi k obnově si můžete stáhnout zde.

Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem v Košicích – 28. – 30. října 2016

p_james_kosice_rijen_2016_150pxNa základě mimořádné účasti více než 3.500 věřících a díky pozitivním ohlasům, jsme se rozhodli uspořádat další duchovní obnovu v Košicích. Uskuteční se v termínu 28. – 30. října 2016. Páteční a sobotní program proběhne ve Steel Aréně, v neděli se přesuneme do katedrály sv. Alžběty. Pastorační záštitu převzal řeckokatolický arcibiskup Mons. Ján Babjak. Akce se koná ve spolupráci se slovenskými minority.

Motto: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11, 28)

Celý příspěvek