Modlitební řetězec

S radostí oznamujeme, že jsme na stránkách www.modlitba.duchovniobnova.cz spustili nový online projekt – tzv. Modlitební řetězec. Naší touhou je být spolu sjednoceni v Pánu a vytvářet společenství, které bude stavět především na modlitbě. Věříme, že díky tomuto propojení můžeme přinést do Vašich i našich životů, do míst, kde žijeme, i do veškerého našeho konání, mnoho pokoje a Božího požehnání. Jsou spuštěny tři modlitební dny – středa, čtvrtek a pátek.

V Písmu Svatém čteme: „V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte…“  (Ef 6,18).

Jak online modlitební řetězec funguje

Pokud se chcete s námi propojit v modlitbě, zaregistrujte se do modlitebního řetězce na stránkách www.modlitba.duchovniobnova.cz. Po přihlášení se můžete zapsat do kteréhokoliv volného času, který je uveden. Úmysly modliteb jsou zveřejněny na úvodní straně. Časy modliteb jsou v 30 minutových intervalech. Vaše přihlášení a určení času znamená, že se zavážete k modlitbě v daný den a čas na určený úmysl.

Jak se modlit?

Modlit se můžete různým způsobem – modlitbou vlastními slovy, růžencem nebo jinou církevně schválenou modlitbou, chválami, čtením Bible, tichem, postem, sebezáporem, mší svatou,… Je jen na Vás, pro jaký způsob modlitby se rozhodnete, který je Vám blízký.

Při přihlášení si také můžete zvolit, zda chcete, aby Vám před začátkem Vaší modlitby přišla na email upomínka.

Úmysly modlitebního řetězce

V tomto modlitebním řetězci chceme především myslet na Boží působení v naší zemi. Budeme prosit také za činnost nadačního fondu Credo. Dáme prostor ale i Vašim osobním prosbám. 

Děkujeme Vám všem, kteří se k nám modlitbou připojíte.

Srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje

Tým nadačního fondu Credo