Informace pro účastníky DO s Kateřinou Lachmanovou – 25. 11. 2017

Milí účastníci sobotní duchovní obnovy rádi bychom vám sdělili několik informací. Kostel bude pro duchovní obnovu v sobotu ráno otevřen v 8.30 hodin.

Ti, kteří si objednali oběd, si mohou vyzvednout stravenky v zádveří kostela. Děti ke hlídání můžete předat v Centru pro rodinu (nízká bílá budova na parkovišti u kostela na Jižních Svazích) taktéž od 8.30 hodin. Máme v kostele stále volná místa, takže můžete pozvat a vzít své známé nebo příbuzné.

Za nadační fond Credo CZ se těší organizační tým.