V listopadu se ve Zlíně uskutečnila duchovní obnova s P. Peterem Krenickým.

Setkání s misionářem Peterem Krenickým – 15. listopadu 2014

Po sobotním duchovním setkání s otcem Krenickým uveřejňujeme ještě několik kontaktních údajů, pokud byste se rozhodli jeho misijní činnost podpořit.

Kontaktní osoba v ČR: Bc. Pavlína Košárková tel: 605 250 574, kosarek1@quick.cz