Duchovní obnova pro ženy se s. Veronikou Barátovou – 21. ledna 2017, Uherské Hradiště

baratova-uh-a5-2016_1Zveme Vás na duchovní obnovu pro ženy se s. Veronikou Barátovou na téma
JSEM ŽENA, DÁVÁM LÁSKU A ŽIVOT…
21. ledna 2017, Uherské Hradiště

Jednodenní duchovní obnova, kterou povede úžasná žena a řeholnice ThLic. Veronika Barátová, proběhne v kině Hvězda v Uherském Hradišti. V promluvách bude s. Veronika mluvit především o poslání nás žen, o vztazích a rolích, které v životě prožíváme a o Božím pohledu na nás. Ranní program začne chválami, těšit se můžete také na modlitbu gestem se s. Lucií Kopasovou. Odpoledne společně prožijeme mši svatou, bude i příležitost ke sv. smíření. Záštitu nad duchovní obnovou převzal uherskohradišťský děkan P. Josef Říha. Přihlašovat se můžete buď online zde, nebo osobně ve farní kanceláři v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí č. 36.
Cena duchovní obnovy je 100,- Kč. V přihlášce je možné si objednat oběd v ceně 95,- Kč.
Plakát je ke stažení zde.

Adventní duchovní obnova s otcem Šebestiánem Smrčinou, Brno 10. 12. 2016

Adventní duchovní obnova s otcem Šebestiánem Smrčinou, Brno 10. 12. 2016Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu s otcem Šebestiánem Smrčinou, OFM, který nás bude provázet zamýšlením nad sílou vtělení božího slova, mocí božího slova jako i významem a dosahem božích i lidských slov a jejich působením v nás. Otevřete svá srdce pro boží slova, nechte se provázet nasloucháním k boží řeči. Čas strávený před slavností narození božího syna nás i takovýmto způsobem může přivést k novému pohledu na stvoření, místo člověka v něm a podíl na dějinách světa každého z nás. Bůh slovem stvořil svět, řekl: „Buď světlo!“. Vtělením božího slova přišel na svět Spasitel. Bůh stvořil člověka na svůj obraz a dal mu jazyk aby skrze něj šířil světem radostnou zvěst a lásku. Tak se zkusme naučit jak na to :).

Plakát s informacemi k obnově si můžete stáhnout zde.

Podporujeme

dsc_0925Jedním z cílů Nadačního fondu Credo jsou sociálně charitativní projekty. V rámci těchto aktivit Nadační fond Credo podpořil Karama Wisama Dawooda, finanční částkou 20.000,- korun českých, které jsou určeny pro jeho studijní potřeby. Karam je jedním z iráckých uprchlíků, kteří se snaží o plné začlenění do naší společnosti. Začíná studium češtiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přejeme mu hodně úspěchů, vytrvalosti a chuti do studia.

Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem v Košicích – 28. – 30. října 2016

p_james_kosice_rijen_2016_150pxNa základě mimořádné účasti více než 3.500 věřících a díky pozitivním ohlasům, jsme se rozhodli uspořádat další duchovní obnovu v Košicích. Uskuteční se v termínu 28. – 30. října 2016. Páteční a sobotní program proběhne ve Steel Aréně, v neděli se přesuneme do katedrály sv. Alžběty. Pastorační záštitu převzal řeckokatolický arcibiskup Mons. Ján Babjak. Akce se koná ve spolupráci se slovenskými minority.

Motto: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11, 28)

Celý příspěvek