Seminář NEJEN pro manžele JAK ŽÍT SPOLU A NE VEDLE SEBE

Smekalovi_foto_new

8. října 2016, nová aula Pedagogické fakulty UP, Olomouc

Zveme vás na další interaktivní seminář s manželi, rodiči a oblíbenými lektory Irenou a Petrem Smékalovými. Mluvit budeme o komunikaci mezi ženou a mužem a o tom, jak si ve vztahu více porozumět. Zamyslíme se nad tím, jakou hodnotou pro nás manželství je a kde je v našich prioritách. Posledním aktuálním tématem bude rozdílné prožívání stresu u mužů a žen.

Seminář se uskuteční v krásné nové aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zúčastnit se mohou páry i jednotlivci. Cena je 99 Kč. Zdarma nabízíme hlídání dětí od 4 do 12 let. Více informací na plakátku (1 strana, 2 strana). Přihlásit se můžete online zde, nebo osobně v Centru pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc.

Misionář Božího milosrdenství P. James Manjackal kázal v Košicích tisícům věřících Boží lásku

Duchovní-obnova-s-otcem-Jamesem-Manjackalem-8.-–-10.-července-2016-Steel-Aréna-Košice

Ve dnech 8. – 10. července proběhla v Košicích Duchovní obnova s charismatickým katolickým knězem z Indie otcem Jamesem Manjackalem. Konala se se souhlasem arcibiskupa košického a metropolity Východoslovenské provincie Mons. Bernarda Bobera. Pastorační záštitu nad akcí převzal řád minoritů na Slovensku, pro duchovní posilu si přišlo téměř 3.500 věřících. Stala se tak největší duchovní obnovou, kterou kdy nadační fond Credo ve své historii na Slovensku pořádal.

Větší radost než z vysoké účasti, měli organizátoři z ovoce, které duchovní cvičení přineslo. Na konci exercicií proběhlo svědectví řady účastníků obnovy a přineslo silné příběhy. Lidé svědčili o odpuštění, o naplnění Duchem Svatým a vnitřním i fyzickém uzdravení. „Byl to velký duchovní zážitek. Otec James je skutečný misionář Božího milosrdenství,“ popisuje paní Dobiášová z Prešova.

Mše svaté, promluvy otce Jamese, modlitby za duchovní i fyzická uzdravení skrze Ducha Svatého, modlitba za vylití Ducha svatého s vkládáním rukou, společné chvály, adorace. To byla náplň třídenního cvičení.

Mezi váženými hosty byl v pátek prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak a v sobotu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Nadační fond Credo si velmi váží jejich návštěvy a účastníci je přivítali vřelým potleskem. Velkou duchovní posilou byl pro organizátory minorita P. Samuel Hurajt.

Na duchovní obnově spolupracovalo 140 dobrovolníků převážně z České republiky a ze služby odjížděli radostní. „Jsme velmi vděčni všem, kteří se na duchovní obnově podíleli, jelikož bez jejich pomoci by to nešlo,“ říká Michaela Straková, hlavní koordinátorka této výjimečné duchovní obnovy. „Děkuji také všem účastníkům, kteří se snaží posilovat o svůj vztah s Bohem a přišli si pro duchovní povzbuzení.“ Na fotografie z akce se můžete podívat ZDE.

Celý příspěvek

Seminář „Na cestě ke zralému a spokojenému manželství“ s Irenou a Petrem Smékalovými

Drazí přátelé a příznivci akcí pořádaných Nadačním fondem Credo jako i všichni ostatní. Po úspěšných seminářích a programech manželů Smékalových na různá témata v oblasti manželství si i tentokrát dovolujeme pozvat Vás na seminář v podání tohoto manželského duelu s názvem Na cestě ke spokojenému a šťastnému manželství. Pro dobrou zkušenost to i tentokrát bude v sobotu 4.6.2016 probíhat v prostorách Bakalovho sálu v Brně na Žerotínově náměstí č. 6 od 8.30 hod do 15.30 hod. Přihlašovat se můžete zde. Celý příspěvek

Ve Zlíně proběhla duchovní obnova k Roku milosrdenství. Vedl ji arcibiskup Jan Graubner

Duchovní obnova k Roku milosrdenství s arcibiskupem Janem Graubnerem – 12. 3. 2016

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vedl v sobotu 12. března ve Zlíně postní duchovní obnovu k Svatému roku milosrdenství. Téměř 450 lidí si přišlo do auly místního Academia centra pro povzbuzení a podporu. Téma dne znělo „Buďte milosrdní jako Otec“. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci se zlínskými farnostmi.

!! Fotografie z obnovy můžete shlédnout zde nebo v pokračování článku !!


Celý příspěvek

Týden manželství ve Zlíně oslovil stovky lidí a seminář naplnil aulu UTB

Týden manželství ve Zlíně oslovil stovky lidí a seminář naplnil aulu UTB

Nadační fond Credo pořádal od 8. – 14. února druhý ročník projektu Týden manželství ve Zlíně a jeho aktivity byly velmi navštěvované.
Valentýnský seminář „Jak žít ve vztahu a být šťastný“, který se konal 13. února v aule UTB, přilákal přes 200 párů, které chtěly interaktivní zábavnou formou oživit svůj vztah. Lektorovali manželé Smékalovi, kteří přednáší již několik let v rámci programu YMCA. Návštěvníky čekal valentýnský oběd, sladké překvapení a romantická fotografie jako dárek. Hlídání dětí bylo zajištěno po celou dobu programu, aby si mohli partneři užít den jen spolu. V úvodu promluvili také poslanec Parlamentu ČR Ondřej Benešík, který převzal záštitu nad projektem, a dále patroni akce manželé Julinovi, herci Městského divadla Zlín.

P. James Manjackal vedl Duchovní obnovu pro manžele v Bratislavě

obrazek_bratislavaVíce než tři sta manželských párů se zúčastnilo třídenní Duchovní obnovy pro manžele, kterou vedl katolický charismatický kněz z Indie, P. James Manjackal. Duchovní cvičení uspořádal nadační fond CREDO v aule Ekonomické univerzity v Bratislavě-Petržalce. Záštitu nad setkáním převzali minorité ze Slovenska.

Součástí duchovní obnovy byly mše svaté, adorace, modlitby za odpuštění a uzdravení v rodinách a chvály. Otec James povzbuzoval manžele k dobrému společnému životu, připomínal jejich nerozlučnost před Bohem a žehnal jim. Na každý pár vložil své ruce a jednotlivě se za ně modlil. Díky kněžím měli účastníci po všechny tři dny možnost přistoupit ke svátosti smíření. Během nedělní mše svaté manželé obnovili manželský slib a znovu si vyměnili své snubní prsteny. Ženy dostaly jako dárek bílou růži a muži obraz Nejsvětějšího srdce Ježíšova, ke kterému se všechny páry pomodlily modlitbu zasvěcení rodin. Aby se manželé mohli věnovat sobě navzájem, organizátoři pro ně zajistili zdarma hlídání dětí.

IMG_1569Duchovní obnovy s otcem Jamesem jsou na Slovensku i v Česku velmi navštěvované. Účastníci po nich často svědčí o proměnách ve svých životech, zvláště o vnitřních a fyzických uzdraveních. Na duchovní obnově pro manžele se opět událo mnoho zázraků, manželé si navzájem odpouštěli a skrze Ducha Svatého posílili vzájemné vztahy. Otec James ve svých promluvách vždy zdůrazňuje důležitost prožívání pravé víry v našich životech. Další duchovní obnova s otcem Jamesem by se měla uskutečnit ještě letos na východním Slovensku.

Děkujeme všem za modlitby.

Sestra Veronika Barátová naplnila sál Filharmonie v Brně

Duchovní-obnova-pro-ženy-se-sestrou-Veronikou-Barátovou-–-12.-12.-2015-Besední-dům-Brno

Nadační fond CREDO nabídl v sobotu 12. prosince všem ženám možnost účastnit se Duchovní obnovy pro ženy vedené sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství. Téma bylo „V mých očích jsi drahá a vzácná“. Obnova byla zaměřená na znovuobjevení a prohloubení důstojnosti a krásy ženy z pohledu Boha Stvořitele. Do sálu Filharmonie přišlo skoro pět set návštěvnic, které hledaly nadějná slova sestry Veroniky.

Celý příspěvek