Duchovní obnova pro ženy se sestrou Veronikou Barátovou – 12. 12. 2015 Brno

Zveme všechny ženy na jednodenní duchovní obnovu se sestrou Veronikou Barátovou z Komunity blahoslavenství s názvem „V mých očích jsi drahá a vzácná“. Jak se vidím já a jak mne vidí Bůh? Objevte Jeho pohled, který nám dává pravou důstojnost a krásu. Přijďte se duchovně občerstvit a prožít adventní sobotu společně s Pánem.
Těšíme se na vás 12. prosince 2015 v sále filharmonie v Brně.

Duchovní obnova pro ženy se sestrou Veronikou Barátovou - 12. 12. 2015 Brno

P. James Manjackal navštívil Českou republiku

Na brněnském výstavišti se konala ve čtvrtek a v pátek Duchovní obnova, kterou vedl katolický kněz z Indie P. James Manjackal. Promlouval k tisícům věřících, kteří si přišli pro požehnání a impuls k tomu, jak v dnešní době žít pravou víru. Motto duchovní obnovy bylo „Ježíš Kristus – chléb života“. P. Manjackal má od Boha jedinečný charismatický dar – uzdravování. Mnoho lidí prošlo během exercicií fyzickou či duchovní proměnou. V sobotu se všichni účastníci obnovy zúčastnili hlavního programu Národního eucharistického kongresu na Náměstí Svobody, kde byla sloužena mše svatá s následným Eucharistickým průvodem. Odpoledne pokračoval duchovní program na výstavišti, který vedla misionářka Jana Ungerová. Akci uspořádal nadační fond CREDO. P. James mluvil o svých knihách, o zkušenostech z misií pro křesťany i nekřesťany a zdůrazňoval přítomným, že Ježíš je živý Bůh. Hudebně promluvy doplnila chválová kapela z Dolní Lhoty. Na akci pomáhalo více jak 100 dobrovolníků. Děkujeme všem účastníkům za vytvoření nádherné atmosféry.

Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem v Brně – 15. – 18. 10. 2015

AKTUÁLNÍ INFORMACE K DUCHOVNÍ OBNOVĚ ZA UZDRAVENÍ S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM

Bratři a sestry v Kristu,
velmi Vám za organizační tým nadačního fondu CREDO děkujeme za Vaše modlitby a zvlášť modlitebnímu týmu vedenému bratrem Liborem za požehnání Duchovní obnovy s otcem Jamesem Manjackalem.

Přípravy této velké akce jsou v plném proudu a aktuálně je přihlášeno již 3.000 věřících a desítky kněží a řeholních osob.

Otec James Manjackal se vzhledem k odjezdu do Indie bude Duchovní obnovy účastnit ve dnech 15.-16. října 2015.

Součástí každého dne Duchovní obnovy bude mše svatá včetně modlitby za uzdravení. Modlitba za vylití Ducha Svatého spojená s vkládáním rukou kněžích na účastníky Duchovní obnovy je plánována v závěru akce v pátek.

Předpokládaný odjezd otce Jamese Manjackala je v pátek v 18:00 hod.

Vzhledem k tomu, že nemůžeme garantovat další termíny Duchovní obnovy s otcem Jamesem Manjackalem v České republice, velmi Vám doporučujeme účast na nejbližší Duchovní obnově, která se koná ve dnech 15. – 16. října 2015 v Brně. Může jít o poslední Duchovní obnovu s otcem Jamesem v České republice na dlouhou dobu. Využijte proto příležitosti a pozvěte k účasti také své blízké.

K aktuálnímu počtu přihlášených 3000 osob je možné naplnit kapacitu dalších 1000 osob do celkového počtu 4000 účastníků.

V sobotu 17. října se společně zúčastníme hlavního programu Národního eucharistického kongresu, kterým je mše svatá na náměstí Svobody celebrovaná papežským legátem – kardinálem Paulem Cordesem, na kterou bude navazovat eucharistický průvod na Zelný trh se svátostným požehnáním.

Sobotní duchovní program na výstavišti bude pokračovat od 15.00 hodin odpoledne a jeho součástí bude společná modlitba chval a díků před Nejsvětější svátostí.

Velmi si vážíme Vaší přízně a těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Za nadační fond CREDO
Ing. Radomír Lapčík, LL.M.

Ve Zlíně dne 7. října 2015

Kapacita tělocvičen je již naplněna

Tělocvičny – Foerstrova 3088/2, Brno-Žabovřesky (50 Kč / noc)
Kapacita tělocvičen je již naplněna (odděleně pro muže a ženy). Spacák, karimatku a hygienické potřeby si účastníci zajišťují sami. Bližší informace pro ubytované, včetně jízdníhch řádů a popisu cesty, najdete v pokračování článku.

Celý příspěvek

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZMĚNĚ V PROGRAMU DUCHOVNÍ OBNOVY S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM V BRNĚ 15. – 17. 10. 2015

Program duchovní obnovy bude ukončen již v sobotu 17. října večer.

Obdrželi jsme zprávu, že otec James Manjackal musí již v neděli 18. října odcestovat do Indie, kam byl povolán svým představeným. Z tohoto důvodu jsme nuceni zrušit nedělní program na výstavišti. Parkování v areálu BVV v noci ze soboty na neděli nebude možné.
Pokud jste již uhradili ubytování v tělocvičně, stravování a parkování na neděli, poplatky vám budou vráceny na místě ve čtvrtek 15.10. a v pátek 16.10. od 12.00 do 14.00 na určeném místě.

Děkujeme za pochopení a prosíme o modlitby za otce Jamese a organizační tým duchovní obnovy.

Těšíme se na vás.
Organizátoři