Poděkování za duchovní obnovu s P. Jamesem Manjackalem

Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem – 6. – 8. 6. 2014 BrnoTéměř 3200 lidí se zúčastnilo charismatické duchovní obnovy vedené otcem Jamesem Manjackalem v Brně. K naší velké radosti přijelo také 45 kněží. Díky nim mohlo mnoho účastníků vykonat dobrou zpověď. Duchovní obnova byla třídenní, během dne se konaly modlitby za uzdravení, mše svaté a promluvy otce Jamese. Děkujeme všem, kteří se obnovy zúčastnili a pomohli vytvořit úžasnou atmosféru plnou lásky a naděje. Velký dík patří téměř stovce dobrovolníků, kteří pomáhali s organizací celé akce. Díky Boží pomoci se podařilo vše výborně zvládnout a my věříme, že účastníci odjížděli spokojení, naplněni Duchem svatým a odhodláni žít svůj život tak, aby směřovali ke své svatosti, jak je k tomu otec James několikrát vybízel. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Duchovní obnovu pořádal nadační fond CREDO CZ, který se snaží o novou evangelizaci v naší zemi. Pokud byste chtěli přispět na činnost našeho fondu, své dary můžete zaslat na účet 1133550/2070.
Přispět můžete také na evangelizační činnost a léčbu otce Jamese Manjackala a to na účet v ČR: 5004860/2070.
Děkujeme i za Vaše modlitby.

Celý příspěvek

Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem – 6. – 8. 6. 2014 Brno

Motto: “ Hle, všechno tvořím nové“ (Zj 21,5)

James Manjackal 2014

 

Srdečně Vás zveme na třídenní Duchovní obnovu vedenou  otcem Jamesem Manjackalem, charismatickým katolickým knězem z Indie, která se uskuteční 6. – 8. června 2014 na veletržním výstavišti v Brně. Duchovní obnova se uskuteční pod záštitou brněnského děkana Mons. ThLic. Václava Slouka.

Po měsících utrpení a nepředstavitelných bolestí, po úplné paralyzaci a kómatu, se otec James Manjackal M.S.F.S. vrací zpět ke svému životnímu poslání – k evangelizaci.
Ve své nové knize Od smrti k životu, kterou napsal v průběhu těžké nemoci, říká: „Vím, že přichází večer mého života, chci dále pokračovat v kázání Království Božího, až do posledního dechu, ať už budu stát a chodit, na vozíčku či upoután na lůžko. Na závěr mého života chci říci, jako svatý Pavel: „V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval. Teď už mně čeká jen věnec vítěze. To mne Pán – ten spravedlivý Soudce – zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mně, ale každého kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.“ (II. Tim 4: 7-8)“

Využijte i Vy jedinečné možnosti spojit se s charismaty otce Jamese Manjackala M.S.F.S. při jeho jediné Duchovní obnově v České republice. Připojte se k tisícům, kteří zde prožili Uzdravení, obnovili a prohloubili Lásku a byli posíleni ve Víře.

Otec James Manjackal M.S.F.S.Otec James Manjackal
Otec James Manjackal se narodil 18. dubna 1946 v Kerale v jižní Indii  a na kněze byl vysvěcen 23. dubna 1973. Je členem řádu Kongregace misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Byl univerzitním profesorem. Vykonal mnoho evangelizačních cest po více než 86 zemích celého světa, kde konal exercicie, pořádal konference, vedl bohoslužby s modlitbami za uzdravení a organizoval evengelizační semináře. Nyní pobývá v Mnichově a pokračuje v misijní činnosti mezi křesťany a nekřesťany v mnoha zemích Evropy. Mimořádná je jeho evangelizační služba v Perském zálivu při konverzi muslimů ke křesťanství. Je autorem mnoha knih, básní a článků.

Uzdravení
Je to jedinečný a nejznámější dar otce Jamese Manjackala M.S.F.S.. Nesčetně účastníků exercicií dosvědčí zlepšení až uzdravení z nejrůznějších nemocí a závislostí pomocí Božího působení – Ducha svatého. I nejtěžší nemoci např. roztroušená skleróza, byly i v České republice mnohokrát vyléčeny.
Pro mnoho účastníků je ještě důležitější vyléčení duchovní a duševní. Mnoho poruch, fóbií a stresů nás sužuje zejména v dnešní době a odděluje nás od radosti, pokoje, lásky, svobody a svátosti.

Láska
Bůh je láska. Miluj bližního svého jako sám sebe. To jsou jen některé imperativy o lásce. Láska k sobě samému je základem osobnosti a integrity každého. Duchovní obnova Vám pomůže posílit tuto lásku a odstranit to, co ji blokuje.
Rovněž láska k nejbližším, k manželovi, k dětem, k rodičům, k našemu okolí bude „pročištěna“ a obnovena.
Láska k Bohu a Boží láska k nám je sama podstata našeho vztahu k Bohu a naší existence. Duchovní obnova pomůže každému znovu a znovu posilovat a prožívat tento nádherný cit.

Víra
Víra je naše spolehnutí se, důvěřování v Boha. Naše schopnost víry, jako základní předpoklad víry každého křesťana, bude posílena. Spolu s láskou se tak můžete přiblížit k Božímu plánu pro každého z nás: naší svátosti, radostnému a pokojnému životu.

Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem M.S.F.S. pomůže každému v posílení ve Víře, prohloubí a rozzáří Vaši Lásku. To je základ pro fyzické, duševní a duchovní Uzdravení. Využijte v mimořádné době Letnic možnost položit základy Vašeho nového života a zúčastněte se spolu s Vašimi blízkými Duchovní obnovy.

Program

Záhájení:  pátek 6. června 2014 v 9.00 hod.

Ukončení: neděle 8. června 2014 v 18.00 hod.

Program dne bude vždy ukončen adorací a mší svatou spojenou s modlitbou otce Jamese.

Z důvodu komplexnosti tématického obsahu programu duchovní obnovy, který chce otec James Manjackal účastníkům předat, je nutné přihlásit se předem na všechny dny duchovní obnovy.

Po všechny dny konání duchovní obnovy bude v čase promluv a modlitby zajištěno hlídání dětí od 5 let

Pokyny k účasti na duchovních cvičeních

Přihlašovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře zde.

Registrační poplatek činí 290,- Kč na osobu. Studenti, děti a lidé nad 60 let: 90,- Kč na osobu. Kněží, zasvěcené osoby a děti do 10 let mají účast na duchovní obnově zdarma.

Registrační poplatek zašlete na č. účtu: 1015888/2070. Jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho mobilního telefonu, do poznámky pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení. Přihláška je platná až po zaplacení registračního poplatku. Registrační poplatek je v případě Vaší neúčasti nevratný a bude odevzdán na misie otce Jamese Manjackala. Můžete však za sebe poslat náhradníka. Kapacita haly je omezená, přednostně si nyní můžete rezervovat místo vy, kteří jste se již dříve zúčastnili námi pořádaných duchovních obnov.

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 3520700000000001015888
SWIFT:MPUBCZPP
Příjemce: Graciosa, Poděbradská 173/5, Praha – Vysočany, 190 00
Banka příjemce: MPU Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1

Informace

Veškeré informace k možnosti ubytování, stravování a dalším organizačním věcem  zašleme přihlášeným v měsíci dubnu emailem.
Naleznete je také  na stránkách www.duchovniobnova.cz
tel.: +420 725 062 300, +420 607 213 617
e-mail: info@duchovniobnova.cz

Modlitební podpora

Velmi vás prosíme připojte se k nám modlitbou a dle svých možností i postem za organizaci a požehnání těchto duchovních cvičení a za zdraví otce Jamese.

Požehnaný čas postní doby přejí

Organizátoři duchovní obnovy

Ježíš nepřišel nalomené dolomit a doutnající típnout. Naopak.

„Hle, můj Služebník [Ježíš], kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.“ (srov. Iz 42,1-3)

Většina lidí v sobě má něco pochroumaného. V něčem nám ublížili druzí lidé, někdy nás možná semlely nepříznivé životní okolnosti. A v lecčems jsme si natloukli sami, když jsme se vydali na špatné cesty, udělali chybná rozhodnutí, zapletli se se zlem. Někdy si tak můžeme připadat jako nalomená třtina.
Mnohý z nás vnímá, že spousta dobrého v nás jen doutná. Kolik našich schopností zůstalo nevyužito kvůli podceňování se, protože jsme se nechali otrávit a uvěřili, že to stejně nemá smysl. Kolik dobrých věcí jsme nedotáhli, protože zvítězila naše lenost a pohodlnost.
Svoje poraněná a oslabená místa jsme zvyklí před druhými schovávat. Bojíme se, že by naší zranitelnosti mohl někdo využít proti nám. Snažíme se působit silně a sebejistě.
Ježíš, milovaný Boží Syn a věrný Služebník, nás ujišťuje, že nepřišel nalomené dolomit a doutnající típnout. Naopak. On nalomené podpírá, obvazuje, uzdravuje. Všechno dobré, co v nás doutná a skomírá, rozdmýchává, aby se to mohlo rozhořet naplno.

Před ním svoje slabá a zranitelná místa nemusíš skrývat,
můžeš mu je vystavit,
aby se jich s láskou dotkl.

Zdroj: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Jezis-neprisel-nalomene-dolomit-a-doutnajici-tipnout-Naopak.html