Nový přihlašovací systém

Abychom Vám, co nejvíce ulehčili přihlašování na námi pořádané duchovní obnovy, semináře, videoprojekce a další akce, spouštíme nový přihlašovací systém. Díky němu se už budete moci přihlásit nejen jednotlivě, ale i ve větším počtu účastníků.
Jako první se pomocí tohoto systému můžete přihlásit na duchovní obnovu za uzdravení s P. Jamesem Manjackalem – Nitra – 12. – 14. června 2015 – http://prihlaska.duchovniobnova.cz/james-manjackal-nitra-2015.

Velikonoce 2015 – filmové pašije

Blíží se Velikonoce a my Vás už tento čtvrtek zveme do kina na velkofilm „Umučení Krista“. Filmové pašije se odehrají ve čtvrtek 26. března od 18 hodin v Golden Apple Cinema Zlín. Přijďte si připomenout tento velmi silný příběh našeho vykoupení.

Velikonoce 2015 - filmové pašije

Seminář „Jak mít vztah, který vydrží“ – 14. února 2015

Seminář „Jak mít vztah, který vydrží“ - 14. února 2015

Nadační fond CREDO Vás zve při příležitosti Národního týdne manželství  na seminář „Jak mít vztah, který vydrží“.  Program se uskuteční v sobotu 14. února 2015 od 10.00 do 16.30 hodin v Aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Seminář povedou manželé Irena a Petr Smékalovi. Párům přednáší již několik let na manželských setkáních v rámci programu YMCA. Vedou semináře komunikačních dovedností a osobnostního rozvoje. Nově provozují vlastní manželskou poradnu ve Zlíně. Jejich přednášky jsou inspirující a do vztahů přinášejí nové podněty. Vychovávají spolu čtyři děti.

Součástí programu bude také projekce filmu o manželství, slavnostní raut a focení párů.

Rodičům nabízíme možnost hlídání dětí od 4 let v omezeném počtu.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře do středy 11. února. Prosíme, neodkládejte přihlášení na poslední chvíli, kapacita sálu není velká.

Více informací o programu a tématech naleznete na přiloženém plakátku a také na internetových stránkách www.manzelstvivezline.cz.

Využijte tuto příležitost k obnově a posílení vašeho vztahu. Všichni víme, že dobré manželství není samozřejmostí a je třeba o něj pečovat.

Těšíme se na vás.

Duchovní seminář pro manželské páry vedený MUDr. Richim Landauro navštívil také otec James Manjackal.

MUDr. Richi Landauro vedl duchovní seminář pro manželské páry, který se uskutečnil v sobotu 10. ledna na brněnském výstavišti v kongresovém sále Rotunda.
Na programu byly promluvy na téma manželství a také adorace s modlitbami za uzdravení. Nečekaným překvapením pro všechny účastníky byla osobní účast otce Jamese Manjackala, který přijel aby požehnal a modlil se nejen za manželské páry, ale také za všechny přítomné děti. Otec James také sloužil mši svatou, která byla obětována za jednotu manželů a povzbudil manžele k častému přijímání svátostí pro posílení jejich vztahu.
Manželského semináře se účastnilo více než 200 manželských párů a 67 dětí.

Sbírka na potřeby lidí na východním Slovensku a Ukrajině – 18. října 2014

Sbírka na potřeby lidí na východním Slovensku a Ukrajině - 18. října 2014

Dary můžete přinášet do malého sálu kostela Panny Marie pomocnice křesťanů v sobotu od 9 do 17 hodin. Znovu prosíme, přinášejte pouze čisté a zachovalé oblečení.

Děkujeme.

Výtěžek hmotné sbírky pro podporu misijní činnosti bude zaslán do IKV Žákovce a také na Ukrajinu do okresního města Tjačiv. V tomto městě působil dlouhý čas slovenský misionář P.Peter Krenický.

Více informací
www.ikv.sk, www.shp-ukrajina.caritas.cz, www.facebook.com/shp.ukrajina