Duchovní obnova pro ženy se S. Veronikou Barátovou – 21. ledna 2017, Uherské Hradiště

Duchovní obnova se uskuteční v sobotu 21. ledna. Ještě jsou volná místa. Srdečně zveme všechny ženy, které chtějí prožít pěkný den s Pánem. Obědy je možné přihlašovat pouze do úterý 17. ledna. Podrobnější informace k organizaci celé akce si můžete přečíst zde.

Celý příspěvek

MUŽ A ŽENA – interaktivní seminář s Mgr. Janem Špilarem – 21. ledna 2017, Radiopalác Praha

Srdečně zveme všechny zájemce, zejména z Prahy a okolí, na interaktivní seminář s názvem „Muž a Žena“ vedený Janem Špilarem. Seminář je zaměřený na hledání rovnováhy v trojrozměrném vztahu k sobě, k druhým a k Bohu. Zamýšlet se budeme nad důvěrou, komunikací, využitím času, vztahem k rodičům a dětem, nenávistí, sexualitou, manipulací, lhaním, závistí a odpuštěním. Akce je určena pro páry i jednotlivce, program bude zahájen v 9.00 hodin.

Celý příspěvek

Duchovní obnova s Mons. Pavlem Konzbulem – 10. a 11. 2. 2017, Brno

Nadační fond Credo zve všechny věřící, zvláště z brněnské diecéze, na duchovní obnovu s pomocným biskupem brněnské diecéze, Mons. Pavlem Konzbulem, která bude probíhat 10. a 11. 2.2017. Pátek odpoledne je určen studentům a žákům, setkání se uskuteční v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici. Sobotní setkání bude probíhat v kině Scala na Moravském nám. v Brně a je určeno všem věřícím.

Celý příspěvek

Adventní duchovní obnova s otcem Šebestiánem Smrčinou, Brno 10. 12. 2016

Adventní duchovní obnova s otcem Šebestiánem Smrčinou, Brno 10. 12. 2016Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu s otcem Šebestiánem Smrčinou, OFM, který nás bude provázet zamýšlením nad sílou vtělení božího slova, mocí božího slova jako i významem a dosahem božích i lidských slov a jejich působením v nás. Otevřete svá srdce pro boží slova, nechte se provázet nasloucháním k boží řeči. Čas strávený před slavností narození božího syna nás i takovýmto způsobem může přivést k novému pohledu na stvoření, místo člověka v něm a podíl na dějinách světa každého z nás. Bůh slovem stvořil svět, řekl: „Buď světlo!“. Vtělením božího slova přišel na svět Spasitel. Bůh stvořil člověka na svůj obraz a dal mu jazyk aby skrze něj šířil světem radostnou zvěst a lásku. Tak se zkusme naučit jak na to :).

Plakát s informacemi k obnově si můžete stáhnout zde.

Podporujeme

dsc_0925Jedním z cílů Nadačního fondu Credo jsou sociálně charitativní projekty. V rámci těchto aktivit Nadační fond Credo podpořil Karama Wisama Dawooda, finanční částkou 20.000,- korun českých, které jsou určeny pro jeho studijní potřeby. Karam je jedním z iráckých uprchlíků, kteří se snaží o plné začlenění do naší společnosti. Začíná studium češtiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přejeme mu hodně úspěchů, vytrvalosti a chuti do studia.

Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem v Košicích – 28. – 30. října 2016

p_james_kosice_rijen_2016_150pxNa základě mimořádné účasti více než 3.500 věřících a díky pozitivním ohlasům, jsme se rozhodli uspořádat další duchovní obnovu v Košicích. Uskuteční se v termínu 28. – 30. října 2016. Páteční a sobotní program proběhne ve Steel Aréně, v neděli se přesuneme do katedrály sv. Alžběty. Pastorační záštitu převzal řeckokatolický arcibiskup Mons. Ján Babjak. Akce se koná ve spolupráci se slovenskými minority.

Motto: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11, 28)

Celý příspěvek