Seminář „Na cestě ke zralému a spokojenému manželství“ s Irenou a Petrem Smékalovými

Drazí přátelé a příznivci akcí pořádaných Nadačním fondem Credo jako i všichni ostatní. Po úspěšných seminářích a programech manželů Smékalových na různá témata v oblasti manželství si i tentokrát dovolujeme pozvat Vás na seminář v podání tohoto manželského duelu s názvem Na cestě ke spokojenému a šťastnému manželství. Pro dobrou zkušenost to i tentokrát bude v sobotu 4.6.2016 probíhat v prostorách Bakalovho sálu v Brně na Žerotínově náměstí č. 6 od 8.30 hod do 15.30 hod. Irenka a Petr se budou tentokrát probírat těmito oblastmi, které jsou zároveň jednotlivými bloky semináře: Manželství jako jedna z životních hodnot, Na cestě ke smíření a Když do manželství vstupuje stres. Jak je již milým zvykem na našich akcích, je zabezpečené hlídání dětí s pestrým programem. K dobrému komfortu přispěje teplý oběd. Všichni toužíme po krásném a harmonickém vztahu. Zároveň si ale také obvykle až s postupujícím časem uvědomujeme, jak důležité je na vztahu pracovat. K tomu nám napomáhají akce tohoto druhu a také dobrý duchovní život. Proto se přijďte s námi občerstvit, načerpat inspiraci a v neposlední řadě i pobavit se skvělými lektory, kteří vědí jaké místo má v jejich životě Bůh. Více se dočtete zde.

Informace k duchovní obnově s P. Jamesem Manjackalem – Steel Arena Košice – 8. – 10. července 2016

Fr. James smilingSrdečně zveme na duchovní obnovu s Misionářem Božího milosrdenství a oblíbeným katolickým charismatickým knězem z Indie P. James Manjackalem. Akce se uskuteční 8. – 10. července ve Steel Aréně v Košicích. Jde o výjimečnou a neopakovatelnou příležitost setkat se s otcem Jamesem.

Program duchovní obnovy
Duchovní obnova bude probíhat v pátek, sobotu a neděli od ranních hodin až do pozdního odpoledne. Vzhledem k charakteru akce je vhodná účast na celém programu, nelze se přihlásit pouze na část. Přihláška je spuštěna na našem webu www.duchovniobnova.cz.

Zahájení: pátek 8. července 2016 v 8.30 hod.
Ukončení: neděle 10. července 2016 v 16.00 hod.

Program dne bude vždy ukončen adorací a mší svatou spojenou s modlitbou otce Jamese. Budete mít také možnost přistoupit ke svátosti smíření. V čase promluv nabízíme hlídání dětí od 4 do 15 let.

Přihlašování

Přihlašovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře zde.

Registrační poplatek činí 5 €/osobu (135 Kč) a platí i pro studenty, držitele ZTP a osoby nad 60 let. Vstupné pro děti od 4 let činí 2 € (54 Kč). Kněží, řeholní osoby a děti do 3 let mají účast zdarma. Lze využít také zvýhodněné rodinné vstupné. Zaregistrujte se, prosíme, co nejdříve. Registrační poplatek je v případě Vaší neúčasti nevratný a bude odevzdán na misie otce Jamese Manjackala. Můžete však za sebe poslat náhradníka.


Stravování, ubytování, parkování
V přihlášce je možné si objednat obědy a večeře, které budou zajištěny přímo ve Steel Aréně. Lze si objednat také parkování v blízkém parkovacím domě. Ubytování nadační fond Credo účastníkům nezajišťuje, o různých možnostech Vás budeme brzy informovat. Pro české návštěvníky jednáme s cestovní kanceláří o možnosti zajištění dopravy formou autobusů. Prosíme, sledujte naše stránky.


Další informace

Pro informace se na nás můžete obrátit buď telefonicky na číslo +420 607 213 617 (ve všedních dnech od 10 do 14 hodin), nebo na email info@duchovniobnova.cz. Od měsíce května bude fungovat také slovenské číslo, které bude uvedeno na našich webových stránkách.

Přijeďte strávit letní dny s celou rodinou v nádherném městě Košice a spojit účast na duchovní obnově s návštěvou největšího kostela na Slovensku – katedrály Svaté Alžběty. Je krásné, že právě v této katedrále je umístěna Brána milosrdenství. I proto věříme, že se Vás v případě účasti na této duchovní obnově silně dotkne Duch svatý a že v sobě pocítíte sílu Božího milosrdenství. Jde o mimořádnou akci, nenechte si ji ujít a pozvěte k účasti i své přátele a známé.

Svědectví z předchozích exercicií s otcem Jamesem si můžete přečíst zde: http://www.duchovniobnova.cz/svedectvi.

Prosíme Vás o modlitební podporu za tato duchovní cvičení, za otce Jamese i za všechny organizátory a účastníky.

Těší se na Vás organizátoři z nadačního fondu Credo a slovenští minorité

Duchovní obnova s P. Jamesem Manjackalem – Steel Arena Košice – 8. – 10. července 2016

Připravujeme pro Vás třídenní duchovní obnovu s otcem Jamesem Manjackalem, indickým katolickým knězem a misionářem milosrdenství. Duchovní obnova se uskuteční ve Steel Aréně v centru města Košice. Záštitu nad akcí převzali slovenští minorité, jejichž podpory si velmi vážíme.
Těšíme se na setkání s Vámi při této výjimečné charismatické duchovní obnově. Zároveň prosíme zvláště věřící z východního Slovenska o dobrovolnickou výpomoc při organizaci. S nabídkou pomoci se nám můžete ozvat na email info@credonadacnifond.cz. Děkujeme také za Vaše modlitby.
Součástí každého dne budou promluvy otce Jamese, adorace, mše svatá a chvály. Rezervujte si tento termín a přijeďte povzbudit Vaši víru, přiblížit se v tomto mimořádném Roce milosrdenství více k Pánu.
Kromě účasti na duchovní obnově můžete navštívit také unikátní katedrálu sv. Alžběty v Košicích, největší kostel na Slovensku, kde je v tomto roce umístěna Brána milosrdenství.
Předpokládané spuštění přihlašování na duchovní obnovu je v půlce dubna. Budeme Vás informovat.
Na setkání se těší tým nadačního fondu Credo a slovenští minorité

Ve Zlíně proběhla duchovní obnova k Roku milosrdenství. Vedl ji arcibiskup Jan Graubner

Duchovní obnova k Roku milosrdenství s arcibiskupem Janem Graubnerem – 12. 3. 2016

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vedl v sobotu 12. března ve Zlíně postní duchovní obnovu k Svatému roku milosrdenství. Téměř 450 lidí si přišlo do auly místního Academia centra pro povzbuzení a podporu. Téma dne znělo „Buďte milosrdní jako Otec“. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci se zlínskými farnostmi.

!! Fotografie z obnovy můžete shlédnout zde nebo v pokračování článku !!


Celý příspěvek

Týden manželství ve Zlíně oslovil stovky lidí a seminář naplnil aulu UTB

Týden manželství ve Zlíně oslovil stovky lidí a seminář naplnil aulu UTB

Nadační fond Credo pořádal od 8. – 14. února druhý ročník projektu Týden manželství ve Zlíně a jeho aktivity byly velmi navštěvované.
Valentýnský seminář „Jak žít ve vztahu a být šťastný“, který se konal 13. února v aule UTB, přilákal přes 200 párů, které chtěly interaktivní zábavnou formou oživit svůj vztah. Lektorovali manželé Smékalovi, kteří přednáší již několik let v rámci programu YMCA. Návštěvníky čekal valentýnský oběd, sladké překvapení a romantická fotografie jako dárek. Hlídání dětí bylo zajištěno po celou dobu programu, aby si mohli partneři užít den jen spolu. V úvodu promluvili také poslanec Parlamentu ČR Ondřej Benešík, který převzal záštitu nad projektem, a dále patroni akce manželé Julinovi, herci Městského divadla Zlín.

P. James Manjackal vedl Duchovní obnovu pro manžele v Bratislavě

obrazek_bratislavaVíce než tři sta manželských párů se zúčastnilo třídenní Duchovní obnovy pro manžele, kterou vedl katolický charismatický kněz z Indie, P. James Manjackal. Duchovní cvičení uspořádal nadační fond CREDO v aule Ekonomické univerzity v Bratislavě-Petržalce. Záštitu nad setkáním převzali minorité ze Slovenska.

Součástí duchovní obnovy byly mše svaté, adorace, modlitby za odpuštění a uzdravení v rodinách a chvály. Otec James povzbuzoval manžele k dobrému společnému životu, připomínal jejich nerozlučnost před Bohem a žehnal jim. Na každý pár vložil své ruce a jednotlivě se za ně modlil. Díky kněžím měli účastníci po všechny tři dny možnost přistoupit ke svátosti smíření. Během nedělní mše svaté manželé obnovili manželský slib a znovu si vyměnili své snubní prsteny. Ženy dostaly jako dárek bílou růži a muži obraz Nejsvětějšího srdce Ježíšova, ke kterému se všechny páry pomodlily modlitbu zasvěcení rodin. Aby se manželé mohli věnovat sobě navzájem, organizátoři pro ně zajistili zdarma hlídání dětí.

IMG_1569Duchovní obnovy s otcem Jamesem jsou na Slovensku i v Česku velmi navštěvované. Účastníci po nich často svědčí o proměnách ve svých životech, zvláště o vnitřních a fyzických uzdraveních. Na duchovní obnově pro manžele se opět událo mnoho zázraků, manželé si navzájem odpouštěli a skrze Ducha Svatého posílili vzájemné vztahy. Otec James ve svých promluvách vždy zdůrazňuje důležitost prožívání pravé víry v našich životech. Další duchovní obnova s otcem Jamesem by se měla uskutečnit ještě letos na východním Slovensku.

Děkujeme všem za modlitby.

Sestra Veronika Barátová naplnila sál Filharmonie v Brně

Duchovní-obnova-pro-ženy-se-sestrou-Veronikou-Barátovou-–-12.-12.-2015-Besední-dům-Brno

Nadační fond CREDO nabídl v sobotu 12. prosince všem ženám možnost účastnit se Duchovní obnovy pro ženy vedené sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství. Téma bylo „V mých očích jsi drahá a vzácná“. Obnova byla zaměřená na znovuobjevení a prohloubení důstojnosti a krásy ženy z pohledu Boha Stvořitele. Do sálu Filharmonie přišlo skoro pět set návštěvnic, které hledaly nadějná slova sestry Veroniky.

Celý příspěvek